LUAT, PLLC

Contact Us

LUAT PLLC

UNITED STATES
3000 Wesleyan, Suite 227
Houston, Texas 77027

Phone: (713) 777-4299
Fax:   (713) 961-1006

 

VIETNAM

Tầng Lầu 10, 467 Điện Biên Phủ

Phường 25, Quận Bình Thạnh

Ho Chi Minh City, VIETNAM

Điện thoại: (+84-4) – 3512 77 24

Fax: (+84-4) – 3512 48 21

 

10th Floor, 467 Dien Bien Phu Blvd.

25 Ward, Binh Thanh District

Ho Chi Minh City, Vietnam

Phone: (+84-4) – 3512 77 24

Fax: (+84-4) – 3512 48 21

 

Email: info@luat.com

www.luat.com